Panouri Fotovoltaice Compania de Apa Targoviste Dambovita

  În data de 16.05.2023 a fost semnat Contractul de finanțare nr. 2185 cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene pentru implementarea Proiectului intitulat: „Îmbunătățirea eficientei energetice si stimularea utilizării energiei regenerabile la nivelul Companiei de Apă Târgoviște - Dâmbovița S.A. – 3.0115 MW (3,011.50 kW)”, contractul având o valoare de 23.910.129,95 lei cu TVA, prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020, Axa prioritară 11. Măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice și stimularea utilizării energiei regenerabile, Obiectivul Specific 11.1. Eficiență energetică și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru consumul propriu la nivelul întreprinderilor.

  AM POIM acordă o finanțare nerambursabilă în sumă maximă de 18.481.067,50 lei (optsprezece milioane patru sute optzeci și una mii șaizeci și șapte lei și cincizeci bani), echivalentă cu 94% din valoarea totală eligibilă aprobată.

  Perioada de implementare a proiectului : până la 31.decembrie.2023 .

  În vederea reducerii gazelor cu efect de seră, Compania de Apă Târgoviște - Dâmbovița își dorește realizarea unei investiții în ceea ce privește realizarea unei capacitați suplimentară de producere a energiei din surse regenerabile fotovoltaice în următoarele locații:

  • Stație ape LAZURI,
  • Stație apă DRAGOMIREȘTI NORD,
  • Stație epurare ape uzate TÂRGOVIȘTE SUD,
  • Stație tratare apă PUCIOASA,
  • Stație epurare ape uzate PUCIOASA,
  • Stație epurare ape uzate FIENI,
  • Stație epurare ape uzate MORENI,
  • Stație epurare ape uzate GĂEȘTI,
  • Stația pompe apă TITU,
  • Stație epurare ape uzate Sălcuța TITU,
  • Front de Captare MALU CU FLORI,
  • Stație Apa TĂTĂRANI-PRIBOIU.

  Principalele componente ale investiției sunt 7.925 buc panouri fotovoltaice.

Contact

adresa Adresa

Bd. I.C.Brătianu,
nr.50, Târgoviște,
cod 130055

adresa Telefon

004 0245614403
0800800168

Fax

004 0245611774
004 0245210299 (UIP)

adresa e-mail

secretariat@catd.ro
secretariat.uip@catd.ro(UIP)