Panouri fotovoltaice

Investiția presupune instalarea unei centrale fotovoltaice cu o putere instalată totală de 3,011.50 kW distribuită în 12 locuri de consum ce se încadrează în capacitatea de producție specifica prosumatorului.

Impactul proiectului asupra companiei este semnificativ, atât din punct de vedere al consumului de energie electrică, cât și al reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră.

COMPANIA DE APA TÂRGOVIȘTE-DÂMBOVIȚA S.A. este operator regional în serviciul public de alimentare cu apă și canalizare. Compania, prin activitatea desfășurată, este încadrată ca fiind un mare consumator de energie electrică.

Obiectivul general al proiectului va fi stabilit în directă corelare cu Obiectivul Specific 11.1 Eficiență energetică și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru consumul propriu la nivelul întreprinderilor și cu acțiunea de finanțare, conform secțiunii 1.3.1. din Ghidul de finanțare, respectiv proiectul vizează realizarea unor capacități de producție a energiei electrice regenerabile solare, care individual nu depășesc o putere instalată de 400 Kwp/amplasament și se încadrează în capacitatea de producție specifică prosumatorului definit potrivit art. 3 pct. 95 si art. 731, din Legea nr. 123/2012 energiei electrice și a gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare.

Dimensionarea obiectivului de investiții s-a realizat plecând de la analiza consumului de energie electrică la nivelul companiei, identificându-se 12 locații cu impact semnificativ asupra consumului energetic global.

Contact

adresa Adresa

Bd. I.C.Brătianu,
nr.50, Târgoviște,
cod 130055

adresa Telefon

004 0245614403
0800800168

Fax

004 0245611774
004 0245210299 (UIP)

adresa e-mail

secretariat@catd.ro
secretariat.uip@catd.ro(UIP)