Evenimente

În data de 16.05.2023 a fost semnat Contractul de finanțare nr. 2185 cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene pentru implementarea Proiectului intitulat: „Îmbunătățirea eficientei energetice si stimularea utilizării energiei regenerabile la nivelul Companiei de Apă Târgoviște - Dâmbovița S.A. – 3.0115 MW (3,011.50 kW)”, contractul având o valoare de 23.910.129,95 lei cu TVA, prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020,

Perioada de implementare a proiectului : până la 31.decembrie.2023.PROGRAM OPERAȚIONAL INFRASTRUCTURĂ MARE

Axa prioritară 11. Măsuri de îmbunătățire a eficienței energetice și stimularea utilizării energiei regenerabile

Obiectivul Specific 11.1. Eficiență energetică și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru consumul propriu la nivelul întreprinderilor


Obiectivul general al proiectului îl reprezintă îmbunătățirea eficienței energetice prin producerea energiei din surse regenerabile în vederea asigurării consumului propriu la nivelul Operatorului Regional COMPANIA DE APĂ TÂRGOVIȘTE-DÂMBOVIȚA S.A.

Obiectivele proiectului sunt în corelare directă cu Obiectivul Specific 11.1 Eficiența energetică și utilizarea energiei din surse regenerabile pentru consumul propriu la nivelul întreprinderilor și cu acțiunea de finanțare prin faptul că se dorește construirea unei capacități de producere a energiei electrice din resurse regenerabile fotovoltaice în cele 12 locații ale companiei.

Proiectul propus se încadrează în măsurile de îmbunătățire a eficienței energetice și stimularea utilizării energiei regenerabile și vizează Obiectivul Tematic 4 „Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon în toate sectoarele”, urmărind promovarea investițiilor în sectorul de energie curată și eficiență energetică în vederea asigurării contribuției la obiectivele Uniunii Europene pentru perioada 2021-2030, asumate la nivel național prin Planul National Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice 2021-2030 (PNIESC) privind consumul final de energie provenita din resurse regenerabile și creșterea eficienței energetice, din cadrul POIM.

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră raportate la economiile de energie realizate ca urmare a implementării investiției.
2. Reducerea intensității energetice a activității prin utilizarea cu prioritate a energiei electrice produse.
3. Stimularea investițiilor realizate de operatorii economici în vederea reducerii consumului de energie și creșterii eficienței energetice a activității economice.
4. O economie mai eficienta din punctul de vedere al utilizării surselor, mai ecologică și mai competitivă, conducând la dezvoltarea durabilă, care se bazează, printre altele, pe un nivel înalt de protecție si pe îmbunătățirea calității mediului.

Contact

adresa Adresa

Bd. I.C.Brătianu,
nr.50, Târgoviște,
cod 130055

adresa Telefon

004 0245614403
0800800168

Fax

004 0245611774
004 0245210299 (UIP)

adresa e-mail

secretariat@catd.ro
secretariat.uip@catd.ro(UIP)